Програма підвищення кваліфікації "Соціальна робота: шлях до професійності"

Запрошуємо соціальних працівників на програму підвищення кваліфікації «Соціальна робота: шлях до професійності». Навчання на програмі – це можливість підвищити кваліфікацію, покращити знання як професіоналів, які вже працюють у сфері надання соціальних послуг, так і тих, хто тільки планує долучатися до цієї сфери.

Ми чекаємо:

– соціальних працівників;

– фахівців із соціальної роботи;

– соціальних робітників;

– фахівців із соціальної роботи вдома;

– менеджерів у соціальній сфері;

– директорів організацій різних форм власності та підпорядкування;

– психологів;

– соціальних педагогів;

– студентів та викладачів;

– усіх зацікавлених.

Програма підвищення кваліфікації багаторівнева і включає:

🟠 базовий рівень;

🟡 фаховий рівень;

🟢 управлінський рівень.

У рамках програми ми можемо організовувати навчання цілих колективів чи організацій, які мають конкретні специфічні запити для підвищення кваліфікації свого персоналу.

Що ми маємо на увазі під базовим рівнем соціальної роботи

Тут навчатимуть азів соціальної роботи в контексті сучасних підходів до її організації. Хочете дізнатися про основні поняття, ролі, функції соціального працівника, етичні принципи, норми його діяльності, ознайомитися з переліком соціальних послуг, що пропонують для соціального захисту населення, освоїти навички налагодження взаємодії та комунікації – тоді цей рівень для вас. Цей рівень також для вас, якщо ви давно “в професії”, хочете освіжити свої знання і навички, бути в курсі подій, цікавитеся сучасними трендами, тенденціями, що мають місце в соціальній роботі, любите йти в ногу з часом та реагувати на виклики сьогодення. Цей рівень для вас, якщо ви тільки плануєте присвятити своє життя служінню, вирішенню соціальних проблем, покращенню умов життєіснування громадян нашої країни та свого населеного пункту.

Тож якщо ви готові бути фахівцем з соціальної роботи, або вже ним є, але бажаєте вдосконалюватися і професійно розвиватися – ВАМ ДО НАС!

Що ми розуміємо під фаховим рівнем соціальної роботи

Це професійний рівень, що зорієнтований на соціальну роботу з різними категоріями клієнтів, отримувачами або потенційними отримувачами соціальних послуг; пропрацювання механізмів надання соціальних послуг відповідно до чинного законодавства надавачами, що працюють у соціальній сфері; формування навичок застосування дієвих інструментів та методів роботи фахівця в процесі планування та реалізації інтервенції; напрацювання професійного портфоліо при опрацюванні типових кейсів з практики соціальної роботи; ознайомлення з методикою ведення професійної документації. Ми чекаємо фахівців із соціальної роботи, соціальних працівників, які хочуть поглибити свої знання та підсилити свої навички у конкретному напрямку соціальної роботи.

Що буде на управлінському рівні з соціальної роботи

У вас є скіли та навички справжнього менеджера соціальної сфери, ви бачите себе управлінцем, адміністратором у соціальній роботі – тоді третій рівень для вас. Ми навчимо вас, як організувати надання соціальних послуг; стратегічно та операційно планувати цей процес; бюджетування його та робити соціальне замовлення. Ми сформуємо у вас навички прогнозування та проектування, посередництва та побудови ефективної комунікації. Ми навчимо вас дієвих механізмів моніторингу та оцінки якості надання соціальних послуг. Ми допоможемо вам налагоджувати співпрацю, підбирати та будувати дієву команду, фасилітувати та мотивувати її. Ми допоможемо вам боротися з професійним вигоранням та озброїмо вас навичками, як попередити це явище у своїй команді. Якщо ви хочете бути ефективним управлінцем у соціальній роботі – то ВАМ НА ТРЕТІЙ РІВЕНЬ ПРОГРАМИ.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • Кожен рівень складається із набору модулів
 • Звично один модуль триває 3 дні, однак залежить від попередніх домовленостей з учасниками 

Кожен рівень включає окремі тематичні однокредитні* модулі. Ви можете сформувати власний навчальний план підвищення кваліфікації з потрібною кількістю годин, обравши відповідні модулі.

Вартість одного модуля – 1000 грн (1 кредит ЄКТС / 30 год) з особи.

Модуль буде відкриватися, якщо на нього попередньо зареєструється група мінімум із 10 слухачів. В іншому разі ми запропонуємо Вам альтернативні модулі.

Що треба зробити, щоб стати слухачем програми?

 1. Заповнюєте попередню форму реєстрації.
 2. Обираєте рівень: базовий, фаховий або управлінський.
 3. Визначаєтеся з модулями відповідного рівня (укладаєте власний навчальний план).
 4. Оплачуєте обрані модулі.
 5. Навчаєтеся успішно 😊.
 6. Отримуєте сертифікат відповідного зразка!**

*Кредит Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС) – це одиниця, за допомогою якої вимірюється обсяг навчального навантаження студента (слухача). Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», обсяг одного кредиту становить 30 годин (сумарно аудиторних годин та годин самостійної роботи).

**Сертифікат зразка УКУ із серією та номером, що офіційно засвідчуватиме кількість пройдених годин навчання.

Наповнення програми

У 2022-23 н. р. навчання на фаховому рівні реалізовується у співпраці з Українською соціальною академією в рамках  Акселераційної програми для громадського сектору з організації соціальної сфери в Україні”

Модуль 1. Основи соціальної роботи

День 1.

11 жовтня

Рівне

18 жовтня

Львів

Тема 1. Соціальна робота в громаді

 • Що таке соціальна робота і навіщо вона потрібна в громаді?
 • Фахівець із соціальної роботи: ролі, відповідальності, повноваження

День 2.

12 жовтня

Рівне

19 жовтня

Львів

Тема 2. Практика використання моделей соціальної роботи

 • Модель вирішення проблем: особливості застосування на індивідуальному та груповому рівнях
 • Модель зосереджена на завданні: етапи та техніки
 • Модель кризового втручання: сфери застосування

День 3.

13 жовтня

Рівне

20 жовтня

Львів

Тема 3. Професійне спілкування з клієнтом: базові техніки

 • Алгоритм і методи консультування
 • Активне слухання і правила постановки запитань
 • Мотиваційне і кризове консультування

 

 

Модуль 2. Надання соціальних послуг

День 1.

2 листопада

Рівне

9 листопада 

Львів

Тема 1. Технологія ведення випадку

 • Алгоритм технології ведення випадку
 • Соціальні послуги, їх види
 • Стандарти надання соціальних послуг
День 2.

3 листопада

Рівне

10 листопада 

Львів

Тема 2. Технологія ведення випадку

 • Розгляд кейсів (+моделі)
День 3.

4 листопада

Рівне

11 листопада 

Львів

Тема 3. Визначення потреб населення громади у соціальних послугах та їх пріоритизація

 • Зміст, етапи та алгоритм визначення потреб
 • Методи збору даних
 • Укладання звіту за результатами визначення потреб, визначення пріоритетів

 

Модуль 3. Комунікація та взаємодія у наданні соціальних послуг

День 1.

23 листопада

Рівне

30 листопада 

Львів

Тема 1. Налагодження партнерських взаємин у громаді

 • Особливості роботи з бізнесом.
 • Інструменти співпраці з органами місцевого самоврядування.
 • Співпраця з мешканцями та громадськими організаціями.
День 2.

24 листопада

Рівне

1 грудня 

Львів

Тема 2. Комунікація про соціальні послуги

 • Як комунікувати онлайн та офлайн?
 • Види та формати комунікації
 • Комунікаційна стратегія
День 3.

25 листопада

Рівне

2 грудня 

Львів

Тема 3. Соціальне замовлення*

 • Що таке соціальне замовлення?
 • Механізми замовлення соціальних послуг у недержавних надавачів
 • Розрахунок вартості соціальних послуг

* за бажанням учасників тема може бути змінена, на більш актуальну

На управлінському рівні ми пропонуємо 7 модулів:

Модуль 1. Організація надання соціальних послуг

Що таке соціальні послуги та як їх надавати в громаді, як створити надавача соціальних послуг? 

Курс «Стратегічне та операційне планування розвитку соціальних послуг», що складається з 2 модулів:

Модуль 2. Визначення потреб населення громади в соціальних послугах

Визначення потреб населення громади в соціальних послугах, розробка стратегічного та операційного плану розвитку соціальних послуг. 

Модуль 3. Бюджетування соціальних послуг

Бюджетування соціальних послуг (вирахування вартості), соціальне замовлення, адвокація. 

Модуль 4. Управління діяльності соціальних установ/ організацій/ структур

Модуль 5. Соціальне партнерство та посередництво

Модуль 6. Моніторинг та оцінка якості надання соціальних послуг

Модуль 7. Супервізія у професійній діяльності соціальних працівників

На базовому рівні ми пропонуємо курс «Соціальна робота в сучасному світі», що складається з 3 модулів:

Модуль 1. Соціальна робота: ЩО?

Що таке соціальна робота і чому вона потрібна? Які тренди на сьогодні існують, які виклики в соціальній роботі? Система соціального захисту, соціальні послуги (оглядово), нормативно-правові документи.

Модуль 2. Соціальна робота: ХТО, для КОГО і ДЕ?

Ролі, функції та компетенції соціального працівника. Клієнти соціальної роботи (вразливі групи). Громадські організації, комунальні та державні заклади.

Модуль 3. Соціальна робота: ЯК?

Етичні стандарти в соціальній роботі. Міжнародні та вітчизняні документи, що регламентують діяльність у соціальній роботі. Етичні дилеми та етичні рішення. Професійні стосунки, спілкування та професійна взаємодія.

Важливо! Курс базового рівня одночасно є підготовчим курсом для вступу на нашу магістерську програму “Технології та інновації в соціальній роботі”. Якщо ви відчуваєте потребу ширше вивчати соціальну роботу та отримати відповідну освіту, то пройшовши базовий рівень повністю, Ви отримуєте шанс підготуватися до блискучого вступу на магістратуру з соціальної роботи УКУ!

Минулі програми

7

Драматичне виховання це спосіб подивитися на світ через історію, у якому здійснюємо комплексне (фізичне, розумове та емоційне) дослідження певної соціальної проблеми. Драматичні засоби і методи, дозволяють розпочинати діалог, підтримувати окремих осіб і групи у вирішенні суспільних проблем на основі принципу усвідомлення своєї життєвої ситуації, власної відповідальності за те, що відбувається, права і можливості її змінити.  

Мета сертифікатної програми – ознайомлення учасників з різними можливостями використання драматичних засобів та методів виховання та навчання у професійному житті. Отримані знання та вміння випускники можуть застосувати у галузі профілактики, консультування, терапії, працюючи у дошкільних закладах, загальноосвітніх школах, у педагогічно-психологічних консультативних центрах, лікарнях, соціальних закладах, громадських організаціях тощо.

Предмети сертифікатної програми включають у себе практичну підготовку учасників, що базується на теоретичних вступах лекторів та самостійному навчанні у межах окремих модулів.

Цільова аудиторія

 1. Студенти освітніх програм «Соціальна педагогіка», «Психологія».
 2. Студенти Українського католицького університету.
 3. Фахівці соціальних служб, НГО, які працюють у соціальній сфері.

Тривалість програми 1 рік 6 місяців

Форма навчання модульна

Викладачі сертифікатної програми: Ленка Ремсова (Університет імені Масарика, Брно, Чехія), Марія Павловська (Університет імені Масарика, Брно, Чехія), Світлана Стельмах (Український католицький університет, Львів, Україна), Ірина Криницька (Український католицький університет, Львів, Україна).

Зміст програми:

№ з/п Тема Компетенції Самостійна робота Тривалість Дата проведення
1 Основи драматичного виховання Після закінчення курсу учасники зможуть: визначити поняття «драматичне виховання», «прикладна драма» і «театр»; застосувати вибрані драматичні вправи, ігри і методи з конкретною цільовою групою   2 дні 28.11 – 29.11
2 Структурована драматична гра Учасники навчаться створювати великі тематичні одиниці, побудовані на історії або іншому типі зв’язного сюжету, що дозволяє вчитися вирішувати проблеми шляхом активної ідентифікації себе з вигаданими ролями і ситуаціями, дослідженням ідей, подій та відносин. – Реалізувати сценарій дій структурованої драматичної гри.
– Проаналізувати конкретні сцени реалізації і запропонувати видозміни структури для того, щоб її удосконалити, та інші варіанти її використання і продовження.
– Есей
3 дні 30.11 -2.12
3 Театр пригноблених Після закінчення курсу учасники зможуть визначити основні поняття театру пригноблених; описати цілі театру пригноблених; порівняти вітчизняні та зарубіжні підходи до театру пригноблених; створити власну постановку театру пригноблених; планувати майстерню театру пригноблених; поставити виставу і застосувати майстерню театру пригноблених на практиці – Створити постановку вистави.
– Зіграти 5 публічних вистав форум-театру для обраної цільової групи.
– Есей.
5 днів уточнюється
4 Storytelling Учасники розвинуть базові знання та практичні навички розповідання 3 дні уточнюється
5 Театр у вихованні Після закінчення курсу учасники зможуть пояснити різницю між Театром за участі глядачів, Форум-театром та Інтерактивним театром. Учасники також зможуть планувати програму інтерактивного театру   3 дні уточнюється
6 Лялька як засіб спілкування Після завершення курсу учасники зможуть визначити різні види ляльок; зробити начерк сценарію лялькової вистави; передати драматичну поведінку через гру з лялькою; представити остаточну форму гри з лялькою.   2 дні уточнюється
7 Playback-театр Після закінчення курсу учасники зможуть визначити основні поняття playback-театру, описати цілі playback-театру, підсумувати іноземні підходи та історію playback-театру, планувати можливості використання playback-театру з різними цільовими групами, працювати в команді playback-театру і знати закономірності окремих форм, застосувати окремі форми playback-театру на практиці.   4 дні уточнюється

Підсумком програми є написання випускного проекту

Після успішного завершення програми студенти отримують сертифікат, виданий Українським католицьким університетом.

Зареєструватися на сертифікатну програму

УВАГА: Реєстрація на програму  завершується о 20.00 год. 24 листопада 2016р.

dsc_8052

На базі кафедри загальної та соціальної педагогіки УКУ діяла ШКОЛА УКРАЇНСЬКОЇ ЖЕСТОВОЇ МОВИ.

Цього року вже четверта група студентів вивчає основи мови жестів.

Програма школи передбачає вивчення дактилю-ручної абетки (алфавіту) та засвоєння основних термінів на теми повсякденного життя та спілкування. Заняття відбуваються в Головному корпусі УКУ (вул. Іл. Свєнціцького, 17) двічі на тиждень.

Після завершення навчання учасникам видається сертифікат на підставі складання підсумкового іспиту, який крім викладача Олени Зуєнко із Львівської школи для глухих, приймають глухі вчителі Віталій Шестаков та Олег Думинець.

Кількість місць в групі обмежена.

Контактна особа: доцент кафедри загальної та соціальної педагогіки УКУ, Ігор Кобель – [email protected]


В розвинутих країнах світу вивчення жестової мови чуючими людьми стало дуже популярним. Наприклад, в Альбертському університеті (Канада) студенти чекають в черзі понад семестр, щоб потрапити у групу із вивчення жестової мови.

У світі є близько 152 жестових мов. Називаються вони не за мовною ознакою, а за територіальною. Наприклад, є американська, британська, австралійська жестові мови. В Україні — українська жестова мова, в Росії — російська, хоча вони подібні, бо пішли від «радянської». Дехто вважає, що в Україні та інших колишніх радянських республіках використовується російська жестова мова. Насправді після здобуття незалежності Україною, після відкриття кордонів жестові мови почали розвиватися самостійно.