Нормативні дисципліни

Код п/д Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові роботи, практики, кваліфікаційна програма) Кількість кредитів Форма підсумкового контролю
ОК 1. Ділова українська мова 3 залік
ОК 2. Англійська мова 28 іспит
ОК 3. Вступ до університетських студій 3 залік
ОК 4. Проактивність та командотворення 3 залік
ОК 5. Цифрові комунікації 3 залік
ОК 6. Філософія в контексті сучасних викликів 4 іспит
ОК 7. Загальна психологія та психологія розвитку 4 іспит
ОК 8. Соціологія 3 іспит
ОК 9. Спілкування та етика  професійної взаємодії 3 іспит
ОК 10. Перша домедична допомога 3 залік
ОК 11. Соціальна антропологія 3 залік
ОК 12. Основи наукових досліджень 6 іспит
ОК 13 Історія соціального виховання та соціальної роботи 4 іспит
ОК 14 Права людини  3 іспит
ОК 15 Теорії і моделі соціальної роботи 5 іспит
ОК 16 Соціальна психологія 3 іспит
ОК 17 Соціальний захист в Україні 4 іспит
ОК 18 Психологія та педагогіка сім’ї 3 іспит
ОК 19 Технології соціальної роботи 3 іспит
ОК 20 Інклюзивне суспільство: теорія і практика 3 іспит
ОК 21 Психічне здоров’я та патологія 3 залік
ОК 22 Діагностика в соціальній роботі 4 іспит
ОК 23 Соціальна профілактика та превентивна діяльність 3 іспит
ОК 24 Менеджмент соціальної роботи 4 іспит
ОК 25 Міжнародна соціальна робота 4 іспит
ОК 26 Консультування в соціальній роботі 4 іспит
ОК 27 Технології ведення випадку 5 залік
ОК 28 Соціальне проєктування 4 залік
ОК 29 Корекція та реабілітація в соціальній роботі 4 залік
ОК 30 Ринок праці та соціальна зайнятість 3 залік
ОК 31 Основи спеціальної педагогіки 4 іспит
ОК 32 Біоетика 3 залік
ОК 33 Інноваційні моделі надання соціальних послуг 4 іспит
ОК 34 Конфлікти та переговори  3 іспит
ОК 35 Соціальна відповідальність та підприємництво 3 залік
ОК 36 Курсова робота 3 диферен. залік
ПП 1 Волонтерська практика  3 диферен. залік
ПП 2 Навчальна практика  4 диферен. залік
ПП 3 Мовна практика  3 диферен. залік
ПП 4 Проєктна практика  6 диферен. залік
ПП 5 Стажерська практика  8 диферен. залік
ДА 1 Кваліфікаційна робота   3 іспит
ДА 2 Атестаційний екзамен 1 іспит
Загальний обсяг обов’язкових компонентів:  180

 

Компоненти освітньої програми, які викладаються англійською мовою
Соціальна антропологія
Інклюзивне суспільство: теорія і практика
Основи спеціальної педагогіки
Міжнародна соціальна робота
Корекція та реабілітація в соціальній роботі
Конфлікти та переговори