Дисципліни за вибором

Найменування компоненту освітньої програми Найменування навчальної вибіркової дисципліни*
Дисципліна вільного вибору 1 Фінанси в системі економічних відносин
Основи економіки
Дисципліна вільного вибору 2 Організація та проведення тренінгів
Організація та проведення таборів і літніх шкіл
Дисципліна вільного вибору 3  Педагогіка травми
Психосоціологія девіантної поведінки
Дисципліна вільного вибору 4 Драматичне виховання
Арт-терапія
Дисципліна вільного вибору 5 Дисципліна вільного вибору університету
Дисципліна вільного вибору 6 Дизайн та управління подіями
Неприбуткові організації: концепції та теорії
Професійна орієнтація та професійний вибір
Дисципліна вільного вибору 7 Дисципліна вільного вибору університету
Дисципліна вільного вибору 8 Подієвий маркетинг
Адвокація та комунікація
Професійне порадництво та консультування
Дисципліна вільного вибору 9 Вулична соціальна робота
Соціальна робота з узалежненими
Соціальна робота з біженцями
Дисципліна вільного вибору 10 Громадське здоров’я
Екологічна соціальна робота
Соціальна робота у сфері охорони  здоров’я
Дисципліна вільного вибору 11 Профілактика та протидія сімейному насильству.
Соціальна робота у надзвичайних ситуаціях
Булінг, мобінг: інструменти попередження, виявлення та протидії
Соціальна робота в закладах освіти
Дисципліна вільного вибору 12 Ресурсне забезпечення подій
Інструменти пошуку ресурсів
Управління талантами
Дисципліна вільного вибору 13 Основи геронтології
Основи паліативної допомоги
Соціальний супровід осіб з інвалідністю
Дисципліна вільного вибору 14 Фасилітація груп та команд
Основи медіації

*- окрім перелічених дисциплін, для студентів програми “Соціальна робота”, як і для усіх освітніх програм УКУ, передбачено вибіркові курси в рамках Світоглядного ядра, тобто студенти можуть обрати по два курси з кожного з обов’язкових трьох напрямків: “Бог і я”, “Люди і я”, “Світ і я”.