Про нас

Кафедра педагогіки та соціальної роботи була створена у жовтні 2005 року як випускова кафедра педагогіки в структурі гуманітарного факультету Українського католицького університету. Першим завідувачем кафедри була доцент Марія Швед (з 2005 р. по 2009 р.). Згодом кафедрою керували: д-р Ростислав Шемечко (з 2009 р. по 2011 р.), професор Ірина Курляк (з 2011 р. по 2014 р.)., доцент Світлана Когут  (з 2015 р. до 2020 р.). З вересня 2020 року до вересня 2021 року кафедру очолювала д-р. Ганна Слозанська.

Кафедра об’єднує викладачів, які забезпечують викладання дисциплін навчальних планів бакалаврату та магістратури напряму/спеціальності «Соціальна робота». Водночас, забезпечує викладання закріплених за кафедрою соціально-педагогічних дисциплін для потреб історичної та богословської програм Університету. А також – викладачі кафедри здійснюють фахове викладання на Програмі “Світоглядне ядро” УКУ. Зокрема, дисципліну “Вступ до університетських студій”.

У 2006 році відбувся перший набір студентів на денну форму навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». Перший набір студентів на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» у 2013 році.

Професорсько-викладацький склад кафедри постійно працює над:

 • оновленням педагогічних умов задля ґрунтовної підготовки фахівців для сфери соціально-педагогічної діяльності;
 • організацією та провадженням викладання навчальних педагогічних курсів та спецкурсів на факультетах Університету;
 • організацією й проведення різних видів навчальних практик студентів;
 • реалізацією науково-дослідницької діяльності у різних ділянках освіти, навчання і виховання;
 • організацією та провадженням наукового семінару кафедри, на якому, як викладачі кафедри, так і запрошені провідні українські науковці презентують результати своїх досліджень з педагогічних наук;
 • підготуванням до участі у науково-практичних конференціях різних рівнів;
 • налагодженням й підтримуванням партнерських контактів із закордонними колегами;
 • підготуванням до друку наукових, навчальних та навчально-методичних матеріалів.

У 2019 році кафедру було переіменовано з “Загальної та соціальної педагогіки” на кафедру “Педагогіки та соціальної роботи”.

Починаючи з 2019-2020 навчального року, кафедра пропонує навчання на освітніх програмах – Соціальна робота Соціальна робота УКУ / Social Work UCU (бакалаврат) та Технології та інновації в соціальній роботі УКУ (магістратура).

Команда кафедри педагогіки та соціальної роботи працює над налагодженням академічних, наукових зв’язків й реалізацією соціальних проєктів з колегами вищих навчальних закладів України та закордоння.

 

Наукова діяльність кафедри

Починаючи з 2016 року, професорсько-викладацький склад кафедри працюва над дослідженням теми «Соціально-педагогічний дискурс сучасної освіти: теорія, методика, практика».

У 2019 році було додано до наявної тему «Міждисциплінарна взаємодія університету та громади у часі реформи соціальної сфери України». Наукова діяльність усіх працівників кафедри відбувалась в межах даної тематики.

У 2020 році – для наукових досліджень запропоновано та погоджено спільну тему для Факультету наук про здоров’я –  “Соціальне виключення: причини виникнення та практики мінімізації”.

 

Професорсько-викладацький склад кафедри педагогіки та соціальної роботи виконує наукову роботу за такими напрямами:

 • застосування інноваційних методів викладання у вищій школі;
 • впровадження наукових досліджень у зміст навчальних програм;
 • організація наукової роботи зі студентами ступеня «бакалавр» та «магістр»;
 • рецензування, опонування, наукове керівництво виконанням дослідницьких робіт пошукувачів наукового ступеня з актуальних соціально-педагогічних проблем, проблем навчання й виховання;
 • керівництво проектами у соціальній сфері;
 • участь у науково-практичних конференціях в Україні й за кордоном;
 • публікація статей і доповідей у фахових спеціалізованих виданнях та інших наукових виданнях України та закордоном;
 • наукове редагування й упорядкування матеріалів до Збірника наукових праць серії «Педагогіка. Психологія» періодичного часопису «Наукові записки Українського католицького університету».