Дисципліни за вибором

I курс

 1. Теорії і техніки роботи в групі
 2. Формування лідерських навичок
 3. Цифрові комунікації
 4. Мистецтво самопрезентації
 5. Основи економічної теорії
 6. Логіка
 7. Основи екології

II курс

 1. Політологія
 2. Правознавство
 3. Педагогічна психологія
 4. Педагогічна антропологія
 5. Соціалізація особистості
 6. Безпека життя та гігієна праці у галузі
 7. Основи медичних знань
 8. Інституції соціальної сфери
 9. Основи інклюзивної освіти
 10. Соціальна психологія

III курс

 1. Патопсихологія
 2. Психологія девіантної поведінки
 3. Неприбуткові організації: концепції і теорії
 4. Інтерактивні методи в християнському вихованні
 5. Драматичне виховання

IV курс

 1. Соціально-педагогічна робота в територіальній громаді
 2. Технологія вуличної роботи
 3. Методика організації та проведення тренінгів
 4. Методика роботи з дитячими та молодіжними організаціями
 5. Професійна творчість у соціальній сфері
 6. Формування культури психічного здоров’я
 7. Проектування програм здорового способу життя
 8. Основи андрогогіки
 9. Основи геронтології
 10. Соціальний супровід осіб з особливими потребами
 11. Адвокація і комунікація
 12. Менеджмент у сфері організації дозвілля
 13. Сторітелінг/Театр пригноблених
 14. Інструменти пошуку ресурсів
 15. Методика виховання засобами мистецтва
 16. Театр у вихованні/Лялька як засіб виховання