2 курс

  1. Англійська мова
  2. Українська культура
  3. Християнство: віра, богослуження, мораль
  4. Основи соціально-педагогічних досліджень
  5. Соціальна педагогіка
  6. Спеціальна педагогіка
  7. Вікова психологія
  8. Педагогіка сімейного виховання