Базові дисципліни

 1. Україна: традиція і суспільство
 2. Українська мова (за професійним спрямуванням)
 3. Англійська мова
 4. Вступ до університетських студій
 5. Соціологія
 6. Філософія
 7. Загальна і вікова психологія
 8. Святе Письмо: Історія спасіння Старого і Нового Завіту
 9. Вікова фізіологія таоснови медичних знань
 10. Історія соціального виховання та соціальної роботи
 11. Педагогіка
 1. Англійська мова
 2. Українська культура
 3. Християнство: віра, богослуження, мораль
 4. Основи соціально-педагогічних досліджень
 5. Соціальна педагогіка
 6. Спеціальна педагогіка
 7. Вікова психологія
 8. Педагогіка сімейного виховання
 1. Англійська мова
 2. Західна цивілізація
 3. Основи соціально-правового захисту
 4. Менеджмент соціально-педагогічної роботи
 5. Біоетика
 6. Соціально-педагогічна робота в закладах освіти
 7. Соціально-педагогічна робота у сфері дозвілля
 8. Аксіологія та етика професійної діяльності
 9. Технології соціально-педагогічної діяльності
 10. Методика виховної роботи в літніх таборах
 11. Соціально-педагогічна діагностика та консультування
 1. Якісні та кількісні методи досліджень
 2. Ринок праці та соціальна зайнятість
 3. Інноваційні моделі надання соціальних послуг
 4. Соціально-педагогічне проектування
 5. Соціально-педагогічна профілактика
 6. Соціально-педагогічна корекція та реабілітація (англійською мовою)
 7. Соціальний супровід сім’ї
 8. Основи профорієнтаційної роботи (англійською мовою)