Нормативні (обов’язкові) навчальні дисципліни

Цикл загальної підготовки

Ділова українська мова
Англійська мова
Вступ до університетських студій
Соціальна антропологія
Соціологія
Філософія в контексті сучасних викликів
Загальна і вікова психологія
Спілкування та професійна взаємодія
Основи наукових досліджень. Ч1
Основи наукових досліджень. Ч2
Перша медична допомога

Цикл професійної підготовки

Історія соціального виховання та соціальної роботи
Аксіологія та етика професійної діяльності
Теорії і моделі соціальної роботи
Соціальна педагогіка
Психологія та педагогіка сім’ї
Технології соціальної роботи
Інклюзивне суспільство: теорія і практика
Система соціальних служб в Україні
Біоетика
Основи спеціальної педагогіки
Соціально-культурна анімація
Діагностика в соціальній роботі
Соціальна профілактика та превентивна діяльність
Корекція та реабілітація в соціальній роботі
Ринок праці та соціальна зайнятість
Консультування в соціальній роботі
Менеджмент соціальної роботи
Технології ведення випадку
Міжнародна соціальна робота
Соціальне проектування
Права людини та їх захис
Соціальна робота в територіальній громаді
Педагогіка травми
Інноваційні моделі надання соціальних послуг
Конфлікти та переговори
Фасилітація груп та команд
Соціальна адаптація, інтеграція та реінтеграція
Курсова робота
Курсова робота (Технології соціальної роботи)