Базові дисципліни

Ділова українська мова
Англійська мова
Вступ до університетських студій
Соціальна антропологія
Соціологія
Філософія в контексті сучасних викликів
Загальна і вікова психологія
Спілкування та професійна взаємодія
Основи наукових досліджень. Ч1
Основи наукових досліджень. Ч2
Перша медична допомога

Історія соціального виховання та соціальної роботи
Аксіологія та етика професійної діяльності
Теорії і моделі соціальної роботи
Соціальна педагогіка
Психологія та педагогіка сім’ї
Технології соціальної роботи
Інклюзивне суспільство: теорія і практика
Система соціальних служб в Україні
Біоетика
Основи спеціальної педагогіки
Соціально-культурна анімація
Діагностика в соціальній роботі
Соціальна профілактика та превентивна діяльність
Корекція та реабілітація в соціальній роботі
Ринок праці та соціальна зайнятість
Консультування в соціальній роботі
Менеджмент соціальної роботи
Технології ведення випадку
Міжнародна соціальна робота
Соціальне проектування
Права людини та їх захис
Соціальна робота в територіальній громаді
Педагогіка травми
Інноваційні моделі надання соціальних послуг
Конфлікти та переговори
Фасилітація груп та команд
Соціальна адаптація, інтеграція та реінтеграція
Курсова робота
Курсова робота (Технології соціальної роботи)