Наукова діяльність

Професорсько-викладацький склад кафедри педагогіки та соціальної роботи виконує наукову роботу за такими напрямами:

  • застосування інноваційних методів викладання у вищій школі;
  • впровадження наукових досліджень у зміст навчальних програм;
  • організація наукової роботи зі студентами ступеня «бакалавр» та «магістр»;
  • рецензування, опонування, наукове керівництво виконанням дослідницьких робіт пошукувачів наукового ступеня з актуальних соціально-педагогічних проблем, проблем навчання й виховання;
  • керівництво проектами у соціальній сфері;
  • участь у науково-практичних конференціях в Україні й за кордоном;
  • публікація статей і доповідей у фахових спеціалізованих виданнях та інших наукових виданнях України та закордоном;
  • наукове редагування й упорядкування матеріалів до Збірника наукових праць серії «Педагогіка. Психологія» періодичного часопису «Наукові записки Українського католицького університету».