Наука

  • від 2016 року професорсько-викладацький склад кафедри працює над дослідженням теми «Соціально-педагогічний дискурс сучасної освіти: теорія, методика, практика»;
  • від 2019 року додано до наявної тему «Міждисциплінарна взаємодія університету та громади у часі реформи соціальної сфери України». Згідно зазначених тем здійснено планування наукової діяльності для усіх працівників кафедри;
  • для наукових досліджень у 2020 році запропоновано спільну тему для Факультету наук про здоров’я –  Соціальне виключення: причини виникнення та практики мінімізації