Становлення

Кафедра педагогіки була створена у жовтні 2005 року як випускова кафедра в структурі гуманітарного факультету Українського католицького університету. Першим завідувачем кафедри була доцент Марія Швед (з 2005 р. по 2009 р.). Згодом кафедрою керували д-р Ростислав Шемечко (з 2009 р. по 2011 р.), професор Ірина Курляк (з 2011 р. по 2014 р.). З 2015 року кафедру очолює доцент Світлана Когут.

Кафедра об’єднує викладачів, які забезпечують викладання дисциплін навчальних планів бакалаврату та магістратури напряму/спеціальності «Соціальна робота». Водночас забезпечує викладання закріплених за кафедрою соціально-педагогічних дисциплін для потреб історичної та філософсько-богословської програм Університету.

У 2006 році відбувся перший набір студентів на денну форму навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». Перший набір студентів на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»  у 2013 році.

Професорсько-викладацький склад кафедри постійно працює над:

  • оновленням педагогічних умов задля ґрунтовної підготовки фахівців для сфери соціально-педагогічної діяльності;
  • організацією та провадженням викладання навчальних педагогічних курсів та спецкурсів на факультетах Університету;
  • організацією й проведення різних видів навчальних практик студентів;
  • реалізацією науково-дослідницької діяльності у різних ділянках освіти, навчання і виховання;
  • організацією та провадженням наукового семінару кафедри, на якому, як викладачі кафедри, так і запрошені провідні українські науковці презентують результати своїх досліджень з педагогічних наук;
  • підготуванням до участі у науково-практичних конференціях різних рівнів;
  • налагодженням й підтримуванням партнерських контактів із закордонними колегами;
  • підготуванням до друку наукових, навчальних та навчально-методичних матеріалів.

У 2019 році кафедру було переіменовано з “Загальної та соціальної педагогіки” на кафедру “Педагогіки та соціальної роботи”.

Починаючи з 2019-2020 навчального року, кафедра пропонує навчання на освітніх програмах – Соціальна робота Соціальна робота УКУ / Social Work UCU (бакалаврат) та Технології та інновації в соціальній роботі УКУ (магістратура).

Команда кафедри педагогіки та  соціальної роботи працює над налагодженням академічних, наукових зв’язків й реалізацією соціальних проєктів з колегами вищих навчальних закладів України та закордоння.