Швед Марія

Професор кафедри загальної та соціальної педагогіки УКУ

Науковий ступінь, вчене звання:   кандидат педагогічних наук,  доктор (PhD; STD), професор.

 

Освіта:

 • 1968- 1973 рр. Львівський державний університет ім. Івана Франка, спеціальність «Географія, економічна географія», кваліфікація «Географ, викладач географії»;
 • 1997 р. присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 „Професійна педагогіка», тема дисертації «Розвиток екологічного мислення студентів університету в процесі професійної підготовки»;
 • 2001 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри загальної та соціальної педагогіки;
 • 2006 р. присуджено науковий ступінь  «Доктор (PhD; STD)»;
 • 2015 р. присвоєно вчене звання професора кафедри загальної та соціальної педагогіки.

Професійна діяльність:

 • 1988 –1989 рр. – лаборант кафедри педагогіки і психології Львівського державного університету ім. Івана Франка;
 • !989 – 1990 рр. – старший лаборант кафедри педагогіки і психології Львівського національного університету ім. Івана Франка;
 • 1991 – 1998 рр. – асистент кафедри педагогіки Львівського національного університету ім. Івана Франка;
 • 1998 – 2013 рр. – доцент кафедри загальної та соціальної педагогіки Львівського національного університету імені Івана Франка;
 • з 2013 і по теперішній час професор кафедри загальної та соціальної педагогіки ВНЗ „Український католицький університет”.

Наукова діяльність:

 • наукові зацікавлення охоплюють питання філософії освіти, професійної підготовки соціального педагога, інноваційного виміру освіти, інклюзивної освіти, педагогічної антропології, педагогічна аксіології;
 • авторка близько 125 наукових та навчально-методичних праць, зокрема: монографії «Екологічна едукація за кордоном і в Україні» (Львів, 1997); 6 навчально-методичних посібників; 1 навчального посібника «Основи інклюзивної освіти», 6 методичних матеріалів; 25 фахових видань; 26 закордонних видань тощо;
 • учасниця чисельних науково-практичних конференцій, конгресів, симпозіумів та інших наукових заходів як в Україні так і в зарубіжних країнах;
 • Керівництво роботами аспірантів і пошукувачів: під науковим керівництвом захищені 4 кандидатські дисертації (Шумра Л.- 2008р.; Захарчук М. – 2013р.; Крива М. – 2014р.; Дужа-Задорожна М. – 2014р.).

Наукові стажування: Варшавський ун-т (1993), Ун-т “Sapienca” (Рим, 2000), Яґелонський ун-т (2004), Селезіанський ун-т (Рим, 2005), Ун-т у м. Базель та м. Люцерн (Базель, 2007), Вроцлавський ун-т (2010); пройшла підготовку з підвищення кваліфікації за напрямком “Організація навчального процесу у вищих навч. закладах І–ІV рівнів акредитації” (Київ, 2002). З 01.10 по 31.12 2008 року — при кафедрі соціології і соціальної роботи Львівського національного університету ”Львівська політехніка”; з 14.09 по 14.10 2012 року — при кафедрі соціології і соціальної роботи Львівського національного університету ”Львівська політехніка”; з 15.10 по 15.11. 2012 року — при Інституті педагогіки Гуманістичної академії в м. Пултуск (Республіка Польща) у межах наукового стажування за програмою ”Erasmus mundus”.

Гомадська діяльність: Голова Львівської організації Всеукраїнського педагогічного товариства ім. Г. Ващенка (1999–2001); Сенатор Львівської богословської  академії (1999–2000), член: обласної Комісії з питань християнської етики (з 1997), Львівського крайового товариства “Рідна школа” (з 1996), Українського богословського наукового товариства (2001–08), координаційної комісії КААD (Катол. міжнар. академ. організація, 2001–09), редакційної колегії “ЛНУ. Серія педагогічна” (2003–08), Вченої ради Українського католицького університету (2003–15), Комісії щодо підготовки концепції факультатив. курсів з етики віри, релігієзнавства, ін. морально-етичних курсів Мін-ва освіти і науки України (2005–09), науково-методичної ради Університету Третього Віку у Львові (з 2009); керівник науково-методичного семінару кафедри педагогіки (2002–06), голова профспілкової групи кафедри педагогіки (2001–07).

Член вченої ради Гуманітарного факультету УКУ (з жовтня,2013), Член видавничої ради УКУ (з квітня 2014), Керівник від кафедри загальної та соціальної педагогіки Міжнародної навчальної програми спільних магістерських студій «УКУ – УВУ» (з березня 2014), керівник Науково-методичного семінару кафедри загальної та соціальної педагогіки (з вересня 2013), Науковий редактор Наукових записок УКУ. Число ІУ. –  Серія: «Педагогіка, психологія». Вип.1.

Підготувала і брала участь в реалізації індивідуальних соціально- наукових ґрантів: “Місія соціального педагога та особливості його професійної діяльності: швейцарський досвід” (м. Базель, м. Хасліберг, м. Люцерн, м. Берн (Швейцарія), 2007); 2) “Проект Психолого-педагогічної порадні” (м. Львів (Україна), м. Оломоуц (Чехія), 2007–08). Координує та реалізує соціально-педагогічні проекти, спрямовані на підтримку дітей-сиріт, осіб з особливими потребами.

Нагороди:

 •  Грамота відділу освіти Львівського міськвиконкому за активну участь у роботі Львівської Малої АН (1988);
 •  Грамота управління народної освіти Львівської державної адміністрації за творчу співпрацю з Малою АН, керівництво науковою роботою старшокласників (1992);
 •  Почесна грамота Львівської обласної ради “За вагомий внесок у розбудову українського шкільництва та запровадження християнських засад у систему виховання учнівської та студентської молоді” (2001);
 •  Подяка ректора Львівського університету “За сумлінну працю, вагомі здобутки у науковій і педагогічній діяльності” (2001);
 •  Подяка ректора Українського Католицького університету (2011);
 •  Грамота об’єднання профспілок Львівщини „За багаторічну активну працю, особистий внесок у захист соціально-економічних прав працівників та з нагоди 350-річного ювілею Львівського національного університету імені Івана Франка” (2011);
 •  Почесна грамота Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України „За багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність” (2011).

Навчальні курси:

 • «Педагогіка»
 • «Педагогіка і психологія вищої школи»
 • «Педагогіка вищої школи»
 • «Методологія соціально педагогічних досліджень»
 • «Основи інклюзивної освіти»
 • «Людина в соціокультурному вимірі»
 • «Педагогічна антропологія»

 

Контакти: 

тел. (38 032) 240-99-40 (внутр. 3151)

ел. пошта:   [email protected]

Офісні дні: вівторок, середа.